Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Podstawowe dane 

wydruk do pliku pdf

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w ogólnodostępnej sieci internetowej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznych.
 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Ziemowita 1, 44 -100 Gliwice


   Telefon.: 

32 332 14 97

 

 

 


    fax: 32 332 14 96
e-mailpinb.gliwice@wp.pl

 

Strona internetowabrak
 
Godziny pracy

 

Kancelaria (biuro podawcze) organu nadzoru budowlanego czynna jest dla petentów w poniżej wymienionych dniach i godzinach:
1. wtorek, od godz. 09.00 do godz. 13.00,
2. czwartek, od godz. 13.00 do 17.00.

Jednorazowo w poczekalni Kancelarii może przebywać jedna osoba. Jako podstawowe formy kontaktu interesantów z Kancelarią wskazuje się kontakt telefoniczny, drogę elektroniczną lub pocztę tradycyjną. Wszelkie pisma, podania i wnioski mogą być składane również poprzez umieszczenie ich w skrzynce pocztowej umieszczonej przy drzwiach tut. Inspektoratu.

 


NIP: 631-22-25-806
REGON: 276289771

epuap
Elektroniczna skrzynka podawcza

red
Redaktor BIP
Róża Skrobiś

         telefon: 32 332 14 97 
        fax: 32 332 14 96
    e-mailbrak

Instrukcja
obsługi Biuletynu


Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782). Szczegóły ->kliknij

logo bip
Strona główna BIP
www.bip.gov.pl

 par Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 )
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


 liczba odsłon strony: 2 684 574 
Logo Samorządu Gliwice

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Ziemowita 1, 44 -100 Gliwice

tel. 32 332 14 97, faks 32 332 14 96

pinb.gliwice@wp.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

dla miasta Gliwice

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP