Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Podstawowe dane 

wydruk do pliku pdf

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w ogólnodostępnej sieci internetowej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznych.
 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Ziemowita 1, 44 -100 Gliwice


   Telefon.: 

32 332 14 97


    fax: 32 332 14 96
e-mailpinb.gliwice@wp.pl

 

Strona internetowabrak
 
Godziny pracy

Zarządzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice
PNB.893.2020.PT                                                        Gliwice, dn. 13.03.2020r.


ZARZĄDZENIE Nr 1/2020

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice
z dnia 13 marca 2020r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice z dn. 01.03.2012r.
Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jedn. z 2019r. poz. 1186 ze zm.)

zarządzam co następuje

§ 1
W celu zapewnienia ciągłości pracy tut. organu nadzoru budowlanego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, wprowadza się czasowe ograniczenia w działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice.

§ 2
Załatwianie spraw i udzielanie informacji będzie się odbywać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną, bądź telefonicznie. Wszelkie pisma, podania i wnioski mogą być składane również poprzez umieszczenie ich w skrzynce pocztowej umieszczonej przy drzwiach tut. Inspektoratu.
W wyjątkowych sytuacjach wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym bądź drogą elektroniczną, w przypadkach niecierpiących zwłoki.

§ 3
Pracownicy Inspektoratu zobowiązani są przestrzegać zasady podporządkowania służbowego i szczegółowego podziału czynności, w czasie nieobecności pracownika sprawy prowadzone przez niego wchodzą w zakres obowiązków innego pracownika, któremu zastępstwo wyznaczono. Pracownicy Inspektoratu, będą na polecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice wykonywali zadania określone w indywidualnych zakresach czynności, przez czas oznaczony, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
§ 4
Powiatowy Inspektorat informuje, że zostają odwołane wszystkie wyznaczone czynności kontrolne w okresie od dnia 13 marca 2020r. do odwołania, za wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki. Nowe terminy zostaną wyznaczone w terminie późniejszym.

§ 5
Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020r.


 


     Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

     dla miasta Gliwice
                                            mgr inż. Gabriela Waligóra                                                             


NIP: 631-22-25-806
REGON: 276289771

epuap
Elektroniczna skrzynka podawcza

red
Redaktor BIP
Róża Skrobiś

         telefon: 32 332 14 97 
        fax: 32 332 14 96
    e-mailbrak

Instrukcja
obsługi Biuletynu


Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782). Szczegóły ->kliknij

logo bip
Strona główna BIP
www.bip.gov.pl

 par Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 )
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


 liczba odsłon strony: 1 986 605 
Logo Samorządu Gliwice

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Ziemowita 1, 44 -100 Gliwice

tel. 32 332 14 97, faks 32 332 14 96

pinb.gliwice@wp.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

dla miasta Gliwice

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP